Privacybeleid

Van helpen word je happy, en van hulp krijgen ook. We willen dat je ook happy blijft als je onze website bezoekt. Daarom gaan we netjes om met jouw gegevens. We houden jouw persoonsgegevens privé! Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld je naam, adres en woonplaats.

Je deelt persoonsgegevens met ons zodat we mensen kunnen vinden die een kaartje kunnen gebruiken in deze vervelende tijd. Of gegevens van de mensen die zelf een kaartje willen versturen. We verwerken en beveiligen je persoonsgegevens netjes. Daar kun je op vertrouwen. In deze zogenaamde ‘privacyverklaring’ vertellen we wat we doen met welke persoonsgegevens en waarom.

Deze privacyverklaring wordt gebruikt door Voor jou van mij. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 18 maart 2020.

Als je vragen, problemen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring, kan je contact met ons opnemen via e-mail op kaartje.voorjouvanmij@gmail.com.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Persoonsgegevens Waarom Verwerkingsgrondslag Bewaartermijn
Voornaam, achternaam en e-mailadres Voor jou van mij gebruikt jouw voornaam (eventueel achternaam) en e-mailadres om het adres van de ontvanger te kunnen verstrekken. Toestemming in het geval iemand een ander met een kaartje zou willen verrassen.  Gerechtvaardigd belang in het geval de naam en achternaam van een ander wordt verstrekt die wel een leuk kaartje kan gebruiken. Het gerechtvaardigd belang is gelegen in een veilig en gezond leven in tijden van de coronacrisis.   Voor jou van mij bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dit betekent dat alle gegevens worden verwijderd nadat de verzender het adres van de ontvanger heeft mogen ontvangen.
Postcode en woonplaats Voor jou van mij gebruikt de postcode en woonplaats, zodat er een kaartje kan worden verzonden naar iemand die dit wel kan gebruiken in deze tijd. Gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigd belang is gelegen in een veilig en gezond leven in tijden van de coronacrisis.   Voor jou van mij bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dit betekent dat alle gegevens worden verwijderd nadat de verzender het adres van de ontvanger heeft mogen ontvangen.

Wil je je gegevens inzien, aanpassen of allebei?

Wil je weten welke persoonsgegevens we van jou hebben vastgelegd? Dan kun je gebruik maken van je ‘Recht van inzage’. Wil je je gegevens wijzigen? Dan kun je gebruik maken van je ‘Recht op correctie’.

De gegevens die je niet via je account kan inzien, kun je bij ons opvragen. Dat doe je door een verzoek in te dienen via kaartje.voorjouvanmij@gmail.com.

Wil je de verwerking van je persoonsgegevens beperken of wijzigen?

We verwerken jouw persoonsgegevens. Dat betekent dat we deze bijvoorbeeld verzamelen, opslaan of gebruiken. Je kunt ons vragen om in de toekomst minder gegevens te verwerken of te stoppen met het verwerken van jouw gegevens. We houden hier dan rekening mee voor zover dat kan. Sommige gegevens hebben we namelijk nodig om te zorgen dat je in contact kunt worden gebracht met een ander middels een kaartje. Als we die gegevens niet meer mogen verwerken, kan het gebeuren dat je geen gebruik meer kunt maken van onze service. Ook kun je een verzoek indienen voor het wijzigen van jouw gegevens door te mailen naar kaartje.voorjouvanmij@gmail.com.

Wil je dat wij jouw persoonsgegevens overdragen?

Je kan ons vragen om de persoonlijke informatie die we over jou verwerken over te dragen aan een ander. Je moet dan wel precies zeggen welke informatie overgedragen moet worden. We kunnen je de informatie geven als het gaat om informatie die is verwerkt op basis van de uitvoering van de overeenkomst, of op basis van toestemming. We kunnen de informatie niet geven als deze informatie ook persoonsgegevens bevat over andere (natuurlijke) personen.

We reageren binnen 4 weken op al je verzoeken zoals die hier staan omschreven. Bij ingewikkelde verzoeken kunnen we de termijn met nog eens 4 weken verlengen. Als we de termijn verlengen, zullen we je binnen 4 weken na het indienen van het verzoek daarvan op de hoogte stellen.

Wil je een klacht indienen?

Je hebt het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de manier waarop we omgaan met persoonsgegevens. Je kan deze bereiken op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Deze site maakt gebruik van Google Forms, zie voor het privacybeleid en de voorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl